Regulácia výkonu

Sledovanie a regulácia 1/4 hod. výkonu, energetický dispečing

Pri súčasných cenách energie má veľký význam sledovanie ich spotreby spolu so zaznamenávaním a následným vyhodnocovaním. Takýto dlhobý prehľad nám dokáže nájsť reálne možnosti úspor v spotrebe energií. Zariadenia schopné zaznamenávať a vyhodnocovať spotrebu energií patria do skupiny energetického dispečingu.energetický dispečing

Základom energetického dispečingu je centrálna jednotka vyhodnocujúca impulzy z fakturačného elektromera energetických závodov, impulzy z merača spotreby plynu, z prietokomeru vody a podobne.

Sledovať a vyhodnocovať môžeme aj spotrebu interných energií, ako je spotreba pary, vzduchu, časy prestojov vo výrobe a iné.

Spracovanie impuzov je plne synchronizované s fakturačným meračom energie. Systém energetického dispečingu je modulárneho prevedenia, čo znamená, že k centrálnej jednotke je možné pripojiť množstvo digitálnych alebo analógových vstupno-výstupných jednotiek (I/O). Vstupné moduly snímajú digitálne alebo analógové hodnoty z meračov a výstupy slúžia ako riadice signály pre akčné členy v systéme regulácie spotreby elektrickej energie.

Príjemné užívateľské prostredie zabezpečuje softvérová nadstavba systému pracujúca pod WINDOWS. Prehľadne zobrazuje všetky namerané údaje v grafickej a tabuľkovej forme. Operatívny priebeh spotreby elektrickej energie zobrazuje spotrebu v reálnom čase. Obsluha môže prostredníctvom počítača kedykoľvek zasiahnúť do automatického procesu riadenia spotreby energie.