Referencie

Automobilový a strojárenský priemysel

Máme bohaté skúsenosti v oblasti automobilového a strojárenského priemyslu. Spolupracujeme napr. s Mincovňou Kremnica.

More Info

Poľnohospodárstvo


Medzi naše referencie z poľnohospodárskeho odvetvia patria napr. Novogal, HYDINA Cífer.

More Info

Vodohospodárstvo


Našim spokojným zákazníkom sú napr. Vodohospodárske stavby.


More Info

Vážení obchodní partneri

Firma ElektroControl pôsobí na trhu už od roku 1996. Za túto dobu sa vypracovala na experta v oblasti kompenzácií, regulácií výkonu a v poslednom období rozvíja svoje aktivity na poli komplexných záložných systémov.

K spokojným zákazníkom patria nielen odberatelia s nižším odoberaným výkonom (rádovo 100 kW), ale aj veľkoodberatelia radiaci sa do kategórie odberu elektrickej energie niekoľko MW.

K hlavným odvetviam ktorými sa zaoberá firma patrí kompenzácia jalovej energie, regulácia 1/4 hodinového výkonu, výroba rozvádzačov, dodávky a servis elektrocentrál. V poslednom období sme sa zamerali na rekonštrukcie starých rozvodných systémov, čo zahŕňa kompletnú rekonštrukciu hlavných rozvodní, inštaláciu hlavných silových vedení a výrobu podružných rozvádzačov.

V oblasti kompenzácie jalovej energie pre zákazníkov poskytujeme komplexný servis spojený s analýzou skutkového stavu, technický a finančný návrh riešenia s následnou realizáciou ukončenou projektovou a revíznou dokumentáciou.

Návrhu systému na sledovanie a reguláciu 1/4 hod. výkonu predchádza komplexný energetický audit u zákazníka. Na základe týchto podkladov je vypracovaný predbežný projekt realizácie, ktorý je podrobne prekonzultovaný so zákazníkom. V tejto oblasti ponúkame partnerom aj kompletné energetické dispečingy monitorujúce všetky energetické nosiče (elektrická energia, plyn, voda,…).

K našim partnerom patria aj takí zákazníci, ktorí ešte nie sú pripojení na rozvod elektrickej energie. Takýmto odberateľom zabezpečíme náhradný zdroj elektrickej energie. Elektrocentrály nielen dodávame ale je možné si ich u nás aj zapožičať, v prípade, že zákazník má plánovanú odstávku, ale výroba musí bežať nepretržite aj ďalej.

V súčasnej dobe prebieha certifikácia firmy podľa normy STN EN ISO 9001:2001. Pracovníci firmy už úspešne absolvovali školenia podľa tejto normy. K prioritám firmy patrí neustále zlepšovanie kvality výroby a služieb poskytovaných zákazníkom. Dôraz kladieme na komplexnosť dodávky, počínajúc analýzou a končiac úspešným ukončením realizácie s následným zabezpečovaním záručného a pozáručného servisu.

Veríme, že nami ponúkané služby a servis Vás zaujmu. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu. V prípade, že môžeme byť prospešný pre Vaše podnikanie, neváhajte a kontaktujte nás.

S pozdravom

Váš partner v energetike ElektroControl s.r.o.