Kompenzácia

Kompenzácia jalovej energie

Z hľadiska dodržania kvality odberu elektrickej energie je potrebné dodržiavať aj odber jalovej energie zo siete. O množstve odobratej jalovej energie napovedá účinník cos φ ktorý je potrebné dodržiavať v tolerancii 0,95 až 1. Aby bolo možné dosiahnúť tieto hodnoty je potrebné aby odberateľ elektrickej energie mal nainštalovaný a funkčný kompenzačný rozvádzač.

Kompenzačné rozvádzače sa vyrábajú presne podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých zákazníkov od výkonu niekoľkých kVAr až po 1200 kVAr. Kompenzačný rozvádzač môže byť umiestnený na montážnej doske alebo v rozvádzačových skriniach závesných alebo volne stojacich.

Správnu funkciu kompenzačného rozvádzača zabezpečuje regulátor.V našich kompenzačných rozvádzačoch môžete nájsť regulátory od známych svetových firiem CIRCUTOR , Lovato, JANITZA.

V dôsledku stále častejšieho nasadzovania frekvenčných meničov ako riadených pohonov elektromotorov dochádza v elektrickej sieti k rušeniu a vzniku vyšších harminických frekvencií (VHF). VHF spôsobujú zvýšenie prúdu prechádzajúceho kondenzátorom, lebo jeho impedancia klesá so zvyšovaním sa frekvencie. To môže zapríčiniť aj poškodenie kondenzátorov. Aby sme ich ochránili pred vplyvom VHF je potrebné do obvodu pridať tlmivku. Kondenzátory a tlmivky sú spolu ladené v takomto obvode a vtedy hovoríme o chránenej kompenzácii.

Ako spínacie prvky sa v rozvádzačoch používajú stykače na spínanie kapacity alebo tyristorové moduly. V prípade tyristorových modulov sa jedná o dynamickú (rýchlu) kompenzáciu.

Všetky kondenzátory používané v našich rozvádzačoch sú suché, ekologicky nezávadné.