Kontakt

ElektroControl s.r.o.

Adresa spoločnosti

Kolťanská 10
94131 Dvory nad Žitavou
Slovenská republika

Telefónny a emailový

telefón : 035/6484784

mobil: +421 903 436333
mobil: +421 903 790357

e-mail: elcontrol@elcontrol.sk